سوم نوبت درج آگهی:
10925
تجديد آگهي مزايده عمومي يك واحدخدماتي(مرحله سوم)
شهرداري بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره 361-10/7/97شوراي محترم اسلامي شهر نمونه گردشگري بسطام نسبت به واگذاري(بصورت اجاره بها ماهيانه بمدت يك سال شمسي) يك واحدخدماتي(واقع درخيابان عارف بسطامي، طبقه فوقاني حمام شهرداري) را از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت و تحويل فرم و شرايط شركت درمزايده حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ16/12/1397 در ساعات اداري به واحدمالي و امورقراردادها مراجعه نمايند. 
 
 
 
 
 
 
1397/12/07 تاریخ ثبت پروژه:
1397/12/16 مهلت دریافت:
Powered by DorsaPortal