آثار تاریخی

لطفاً برای مشاهده اطلاعات هریک از آثار مجموعه تاریخی بر روی آن کلیک نمایید.

 
  مسجد اول بایزید
 
  مسجد دوم بایزید
 
  صومعه بایزید
   
  مسجد ایلخانی
 
  رواق
 
  برج كاشانه
 
  گنبد غازان خان
 
  منار سلجوقی
 
  دالان و ايوان الجايتو
 
  ایوان غربی
 
  ایوان جنوبی
 
  آرامگاه آل کرت
 
  آرامگاه گمنام

  مدرسه شاهرخيه
 
و
Powered by DorsaPortal